Başlangıç Tarihi:

01.12.2021

Süre:

24 ay

Finansman Sağlayan:

AB Komisyonu Erasmus+ Programı

Eylem:

Mesleki eğitim ve öğretim için stratejik ortaklık

Proje öncelikleri:

 • MESLEKİ: Mesleki eğitim ve öğretimde yeniliğe katkıda bulunmak
 • YATAY: Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele

Çevre sorunlarının sağlık üzerindeki en bilinen etkileri, su kalitesi sorunları, hava kirliliği ve yetersiz temizlikten kaynaklanmaktadır.

Tüm çabalara rağmen üye ülkeler, küresel çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine sürdürülebilir çözümler getirmeye odaklanan uluslararası bir anlaşma için henüz ortak bir zemin oluşturamamıştır.

Bu proje, iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış, pratik ve yenilikçi çevrimiçi araçlar aracılığıyla endüstriyel kuruluşlar, teknik çalışanlar ve eğitmenler ve Mesleki Eğitim öğretmenleri için tavsiyeler, yönergeler ve değerlendirme araçları sunmaktadır.

“ECO4VET” projesi, mesleki eğitim sağlayıcıları, eğitmenler, öğretmenler; endüstriyel kuruluşlar ve üretim tesislerinde çalışan teknik elemanlara yönelik karbon ayak izi ve enerji verimli üretim konsepti sağlamayı amaçlamaktadır. Hedef kitlenin faaliyetlerine dayalı olarak karbon emisyon oranlarını hesaplayabilmesini ve hedef kitleyi, kuruluşların bütçeleri dahilinde karbonsuz üretim yöntemlerini nasıl kullanabilecekleri konusunda yenilikçi fikirler ve en iyi uygulama örnekleri ile donatmasını sağlayacaktır.

Projenin hedef grubu, ulaşım, elektrik, su, gıda, malzeme, ürünlerin yerelliği gibi farklı yönlere odaklanan profesyonel uygulamalarının çevresel etkisini ölçebilecek ve faaliyetlerini buna göre planlayabilecektir.

Hedef Grup:

 1. Mesleki Eğitim sağlayıcıları, eğitmenler ve öğretmenler
 2. Üretim şirketlerinde çalışan teknik personel
 3. Sanayi şirketlerinin araştırma ve geliştirme uzmanları (mühendis ve teknisyenler)

Faydalanıcılar:

 1. Çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan danışmanlar
 2. KOBİ’lerin yöneticileri ve/veya sahipleri
 3. Çevre sorunlarına odaklanan STK üyeleri
 4. Eğitim/öğretim kurum ve kuruluşları, Mesleki Eğitim merkezleri
 5. Yerel yetkililer ve politika yapıcılar
 6. Danışma kurullarının üyeleri ve ilgili ortaklar ve paydaşlardan uzmanlar