Koordinatör:

Vilnius Builders Training Centre (VSRC)/Litvanya

Kuruluşun türü: Okul – Mesleki Eğitim (Lise Seviyesi)
İletişim Kişisi: Danielius Burokas

Vilnius Yapı Mesleki Eğitim Merkezi (VSRC), gençlere (15 yaşından itibaren) ve yetişkinlere (yeniden eğitim kursları) mesleki eğitim ve öğretim sağlayan bir meslek kurumudur. Merkez 1946’da kuruldu ve Litvanya’daki kaliteli mesleki eğitim ve öğretimin ana sağlayıcılarından biridir. Merkez, Yapı ve İnşaat ana alanında çok çeşitli kurslar ve mükemmel tesisler sunmaktadır. Çalışma alanları Tuğla, Doğrama ve Marangozluk, Dekorasyon/Terbiye, Mobilya yapımı, Çevre Düzenleme, Restorasyon/Tadilat, Bina elektrikçisi, Sıhhi Tesisat, Emlak hizmetleridir. Merkez, yapı sektörünün sürekli eğitim sisteminde ulusal düzeyde lider bir kurumdur. Ana deneyimi, yaşam boyu öğrenme, niteliklerin geliştirilmesi ve eğitim programlarında metodolojik uzmanlıktır. Merkez, 2013 yılından itibaren ISO EN 9001 sertifikasına sahiptir. Merkezde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 1100, öğretim personeli sayısı ise 90’dır.

Ortaklar:

P2 – CEPROF VET School Centres/Portekiz

Kuruluşun türü: Okul – Mesleki Eğitim (Lise Seviyesi)
İletişim Kişisi: Pedro Casal

CEPROF, 1991 yılında özellikle Espinho Meslek Yüksekokulunun (ESPE – Escola Profissional de Espinho) oluşturulması için kurulmuş bir KOBİ’dir – yine 1991 yılında kurulmuştur ve Portekiz’deki en eski Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarından biridir (2004 yılına kadar Portekiz’deki tüm Mesleki Eğitim ve Öğretim okulları özeldi ).

CEPROF, 179/2020 numaralı Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Güvencesi (EQAVET) sertifikasına sahiptir. Avrupa Komisyonu’nun 2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’nın resmi ortağıydı.

P3 – DIAS VET/Yunanistan

Kuruluşun türü: Mesleki Eğitim(Okul/Enstitü/Eğitim Merkezi– Yetişkin Eğitimi Lise Seviyesi)
İletişim Kişisi: Rita Chatzinikoli Ilias Kroupis

DIAS VET, Yunanistan Ulusal Yeterlilik ve Mesleki Rehberlik Belgelendirme Örgütü-EOPPEP tarafından akredite edilmiş bir eğitim ve danışmanlık kuruluşudur. DIAS VET 2009 yılında Karditsa’da kurulmuştur ve bugün diğer şehirlerde 2 ek operasyonel ofisi bulunmaktadır. Kuruluşumuza ISO 9001:2015 sertifikası verilmiştir.

DIAS VET, özellikle gençler arasında artan işsizlik seviyeleriyle mücadelede ve sağlanan eğitim/öğretimin kalite ve verimlilik açısından iyileştirilmesi yoluyla yüksek sayıda yetişkin işçiyi de etkileyen aynı riskle karşı karşıya kalma konusunda AB stratejik çerçevesi ile olarak hizmet vermektedir. Sosyal uyumu ve yaşam standardını tehdit eden sosyal dışlanma ve yoksulluğun artması giderek daha belirgin hale gelmektedir. DIAS’ın misyonu, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak için sertifikalı eğitim ve öğretim fırsatları, danışmanlık ve kişisel gelişim sağlamaktır.

P4 – Enjoy Italy/Italy

Kuruluşun türü: Small and medium sized enterprise
İletişim Kişisi: Alessandro Gariano

Enjoy Italy – Eğitim, Öğretim ve Yerel Kalkınma için Araçlar ve Hizmetler, ekoloji, sosyal sorumluluk, katılım, paylaşım, yaşam boyu öğrenme, yurttaşlık bilinci ve kaliteye bağlılık gibi birkaç ama sağlam değerler üzerine kurulmuş genç bir şirkettir. Hem ülkesi hem de Avrupa için canlı bir tutkudur. Öğretmenlerin ve eğitimcilerin yanı sıra gençlerin ve yetişkinlerin profesyonel, sosyal ve kültürel gelişimi için araçlar ve fırsatlar tasarlamak ve sağlamak için eğitim ve öğretimde çalışmalar yürütmektedir.

P5 – Vienna Association of Education Volunteers/Austria

Kuruluşun türü: Non-governmental organisation/association
İletişim Kişisi: Marco A. Roux

VAEV, tüm eğitim personeli ve kuruluşlarına destekleyici hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Tüm eğitimcilere iş yerlerinde ve dışında destek hizmetlerine erişim sağlamaktadır. Herkesi hem bir kişi hem de bir profesyonel olarak tanır.

VAEV, profesyonel bir gönüllü eğitim organizasyonu ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Öğrenci başarısına odaklanmakta ve bilgi edinmelerine ve mesleki ve kişisel başarı için becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olarak eğitimcileri güçlendirmek için gerçek profesyonel faydalar sağlamaktdır. Vizyonu, düşük sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun gerekli müfredatların oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olarak okulları, gençlik merkezlerini, ebeveyn kuruluşlarını ve ilgili eğitim kurumlarını desteklemektir.

P6 – APEC Education Consultancy/Turkey

Kuruluşun türü: Small and medium sized enterprise
İletişim Kişisi: Yıldırım Özkaya

APEC, ağırlıklı olarak 21. Yüzyıl Beceri Eğitimine odaklanan, eğitim programları tasarlayan, çeşitli analizlerle meslek standartlarını geliştiren, eğitimler veren ve Avrupa Projelerini yöneten bir eğitim kuruluşudur. 2000 yılından bu yana APEC ekibi, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konularda eğitim grupları ve yetişkinler için eğitim ve öğretim vermektedir. APEC, genellikle işyerlerinde ve yetişkin eğitiminde gerekli becerilere odaklanan, şirketlerin ve hedeflenen grupların ihtiyaçlarına göre eğitim programları ve kurslar tasarlamaktadır. APEC’in yaklaşımı, klasik eğitim anlayışının aksine, katılımcıları öğrenme sürecine dahil eden etkileşimli eğitim kursları geliştirmektir.