Projekto pradžia:

01.12.2021

Trukmė:

24 mėnesiai

Finansuojama:

Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis

Priemonė:

Strateginė partnerystė profesinio mokymo srityje

Projekto prioritetai:

 • PROFESINIS MOKYMAS: prisidėjimas prie naujovių profesinio švietimo ir mokymo srityje
 • HORIZONTALUS: Aplinka ir kova su klimato kaita

 

Labiausiai žinomas aplinkos problemų poveikis sveikatai kyla dėl vandens kokybės problemų, oro taršos ir nepakankamų sanitarinių sąlygų.

Nepaisant įdėtų pastangų, valstybėms narėms nepavyko sukurti bendro tarptautinio susitarimo pagrindo, sutelkiančio dėmesį į tvarius pasaulinių aplinkosaugos problemų ir klimato kaitos sprendimus.

Projektas, naudojant gerai suplanuotas ir sukurtas, praktiškas ir novatoriškas internetines priemones, siūlo patarimus, gaires ir vertinimo priemones pramonės organizacijoms, techniniams darbuotojams, instruktoriams bei profesijos mokytojams.

„ECO4VET“ projektas suteikia profesinio mokymo teikėjams, instruktoriams, mokytojams; pramonės organizacijoms ir techniniams gamybos vietų darbuotojams, paliekantiems anglies dvideginio pėdsaką ir turintiems energiją taupančios gamybos koncepciją, kuri leidžia tikslinei grupei pagal savo veiklą apskaičiuoti išmetamo anglies dioksido kiekį, o tikslinei grupei suteikti naujų idėjų ir geriausios praktikos pavyzdžių, kaip organizacijos gali neutralizuoti anglies dioksido kiekį gamyboje neviršydamos savo biudžeto.

 

Projekto tikslinės grupės gali įsivertinti savo profesinės praktikos poveikį aplinkai, sutelkdamos dėmesį į įvairius aspektus, tokius kaip transportavimas, elektros energija, vanduo, maistas, medžiagos, gaminių vieta, bei atitinkamai planuoti savo veiklą.

Tikslinė grupė:

 1. Profesinio mokymo teikėjai, instruktoriai, mokytojai
 2. Techniniai gamybos vietų darbuotojai
 3. Pramonės įmonių tyrimų ir plėtros specialistai (inžinieriai ir technikai)

Naudos gavėjai:

 1. Konsultantai, susitelkę į aplinkos ir tvarumo klausimus
 2. MVĮ direktoriai ir/arba savininkai
 3. Nevyriausybinių aplinkosauginius klausimus sprendžiančių organizacijų nariai
 4. Švietimo/mokymo organizacijos ir institutai, profesinio mokymo centrai
 5. Vietos valdžios atstovai ir politikos formuotojai
 6. Patariamųjų tarybų nariai ir asocijuotų partnerių bei suinteresuotųjų šalių ekspertai