R1: Ekologinio tvarumo priemonių rinkinys profesinio mokymo teikėjams

Ekologinio tvarumo priemonių rinkinys profesinio mokymo teikėjams apima informaciją apie:

 • Emisijos šaltiniai ir veiklos duomenys
 • Emisijos faktoriai
 • Stacionarios emisijos analizė
 • Popieriaus vartojimo analizė
 • Vandens analizė
 • Atliekų analizė
 • Energijos vartojimo tendencijos
 • Energijos poreikio ir panaudojimo santykis
 • Daugiausiai energijos sunaudojančios pramonės šakos

R2: Kaip naudotis gairėmis skirtomis profesijos mokytojams

Knyga „Kaip naudotis“ leidžia tiksliniams vartotojams interpretuoti ir pritaikyti ekologinio tvarumo priemonių rinkinio žinias, kad galėtų:

 • Apskaičiuoti pramonės organizacijų veiklos poveikį aplinkai
 • Nustatyti organizacines ir veikla pagrįstas problemas
 • Nustatyti problemų priežastis ir jų poveikį
 • Įgyvendinti teisingus sprendimus
 • Paaiškinti gamtos išteklių išeikvojimo ir klimato kaitos problemas
 • Suprasti rimtą kasdienės veiklos poveikį

R3: Skaitmeninė programėlė profesijos mokytojams

 • Programėlėje rasite
 • Patarimus, kaip kurti aplinkosaugos sprendimus
 • Kontrolinius sąrašus
 • Praktiškus demonstracinius animacinius vaizdo įrašus