Εναρκτήρια Συνάντηση

Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου ECO4VET διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Οι εταίροι του έργου συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα στη διαδικτυακή συνάντηση: Σύντομες παρουσιάσεις των προφίλ των εταίρων, του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο, του ρόλου τους στο έργο, του δικτύου των ενδιαφερομένων μερών που φέρνουν στο έργο Επισκόπηση του έργου (στόχοι, ρόλοι, αναμενόμενα […]