Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου ECO4VET διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα στη διαδικτυακή συνάντηση:

o Δημιουργία της μεθοδολογίας εργασίας και των προοπτικών της εργαλειοθήκης – με επικεφαλής την P3-EL

o Σχεδιασμός του εντύπου της έρευνας – με επικεφαλής τον P6-TR

o Διμερείς συμφωνίες

o Σχέδιο δράσης

o Εργαλεία διοικητικής και οικονομικής αναφοράς

o Στρατηγική επικοινωνίας

o Σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής

o Σχέδιο ποιότητας

o Σχέδιο διάδοσης

o Διαδικτυακή πλατφόρμα & λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης