Συντονιστής :

Vilnius Builders Training Centre (VSRC)/Lithuania

Τύπος οργανισμού: Σχολείο – Επαγγελματική Εκπαίδευση (δευτεροβάθμια
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Danielius Burokas

Το Vilnius Builders Training Centre (VSRC) είναι ένα επαγγελματικό ίδρυμα που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για νέους (από 15 ετών) και ενήλικες (μαθήματα επανεκπαίδευσης). Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1946 και είναι ένας από τους κύριους παρόχους ποιοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Λιθουανία. Το Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και άριστες εγκαταστάσεις στον κύριο τομέα της οικοδομής και των κατασκευών. Στους τομείς σπουδών περιλαμβάνονται οι εξής: Πλινθοποιία, Ξυλουργική και ξυλουργική, Διακόσμηση/Τελειώσεις, Κατασκευή επίπλων, Διαμόρφωση τοπίου, Αποκατάσταση/Ανακαίνιση, Ηλεκτρολόγος κτιρίων, Υδραυλικά, Υπηρεσίες ακινήτων. Το Κέντρο αποτελεί κορυφαίο ίδρυμα σε εθνικό επίπεδο στο σύστημα συνεχιζόμενης κατάρτισης του κατασκευαστικού τομέα. Η κύρια εμπειρία του είναι η μεθοδολογική εμπειρογνωμοσύνη στη δια βίου μάθηση, την ανάπτυξη προσόντων και συστημάτων κατάρτισης. Το Κέντρο είναι πιστοποιημένο με ISO EN 9001 από το 2013. Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών που φοιτούν στο Κέντρο είναι 1100 και ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού είναι 90.          

Συνεργάτες:

Σ2 – CEPROF VET Σχολικά Κέντρα/Πορτογαλία

Τύπος οργανισμού: Σχολείο – Επαγγελματική Εκπαίδευση (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Pedro Casal

Το CEPROF είναι μια ΜΜΕ που ιδρύθηκε το 1991 ειδικά για τη δημιουργία της Επαγγελματικής Σχολής του Espinho (ESPE – Escola Profissional de Espinho) – που δημιουργήθηκε επίσης το 1991 και είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πορτογαλία (μέχρι το 2004 όλα τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πορτογαλία ήταν ιδιωτικά).

Το CEPROF διαθέτει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) αριθ. 179/2020. Ήταν επίσημος εταίρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σ3 – DIAS VET/Ελλάδα

Tύπος του οργανισμού: Σχολείο/Ινστιτούτο/Εκπαιδευτικό κέντρο – Εκπαίδευση ενηλίκων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Rita Chatzinikoli Ilias Kroupis

Το ΚΕΚ ΔΙΑΣ είναι ένας εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός διαπιστευμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Το ΚΕΚ ΔΙΑΣ ιδρύθηκε το 2009 στην Καρδίτσα και σήμερα διαθέτει επίσης 2 επιπλέον λειτουργικά γραφεία σε άλλες πόλεις. Στον οργανισμό μας έχει χορηγηθεί η πιστοποίηση ISO 9001:2015. Το ΚΕΚ ΔΙΑΣ ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας -ιδιαίτερα μεταξύ των νέων- και την αντιμετώπιση του ίδιου κινδύνου που πλήττει επίσης μεγάλο αριθμό ενήλικων εργαζομένων (φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και αύξησης της φτώχειας είναι όλο και πιο εμφανή, απειλώντας την κοινωνική συνοχή και το βιοτικό επίπεδο), μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης/κατάρτισης από πλευράς ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Αποστολή του ΚΕΚ ΔΙΑΣ είναι η παροχή πιστοποιημένων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σ4 – Enjoy Italy/Ιταλία

Tύπος οργανισμού: Μικρομεσαία επιχείρηση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Alessandro Gariano

Η Enjoy Italy – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Τοπική Ανάπτυξη είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που βασίζεται σε λίγες αλλά σταθερές αξίες: οικολογία, κοινωνική ευθύνη, ένταξη, ανταλλαγή, δια βίου μάθηση, ευαισθητοποίηση των πολιτών και δέσμευση στην ποιότητα. Και ένα ζωηρό πάθος τόσο για τον τόπο της όσο και για την Ευρώπη. Εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τον σχεδιασμό και την παροχή εργαλείων και ευκαιριών για την επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών, καθώς και των νέων και των ενηλίκων.

Σ5 – Vienna Association of Education Volunteers/Αυστρία

Τύπος οργανισμού: Μη κυβερνητική οργάνωση/ένωση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Marco A. Roux

Στόχος της VAEV είναι να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους οργανισμούς. Παρέχουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας τους και εκτός αυτού. Αναγνωρίζει τον καθένα ως άτομο καθώς και ως επαγγελματία. Η VAEV ιδρύθηκε για να καλύψει την ανάγκη για έναν επαγγελματικό οργανισμό εκπαίδευσης εθελοντών. Επικεντρώνεται στην επίδοση των μαθητών και παρέχει γνήσια επαγγελματικά οφέλη για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω της συνδρομής τους στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους για επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. Το όραμά της είναι να στηρίξει σχολεία, κέντρα νεολαίας, οργανώσεις γονέων και σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα βοηθώντας στην οικοδόμηση και διάδοση των απαραίτητων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Σ6 – APEC Education Consultancy/Τουρκία

Τύπος οργανισμού: Μικρομεσαία επιχείρηση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Yıldırım Özkaya

Η APEC είναι μια εκπαιδευτική επιχείρηση που επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων μέσω διαφόρων αναλύσεων, στην παροχή εκπαιδεύσεων και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από το 2000, η ομάδα της APEC παρέχει εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις για εκπαιδευτικές ομάδες και ενήλικες σε διάφορα θέματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η APEC σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των στοχευμένων ομάδων, εστιάζοντας γενικά στις απαιτούμενες δεξιότητες στους χώρους εργασίας και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αντίθεση με την κλασική αντίληψη για την εκπαίδευση, η προσέγγιση της APEC είναι η ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών μαθημάτων που περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες στη διαδικασία μάθησης.