ECO4VET projesi çevrimiçi başlangıç toplantısı 16 Aralık 2021’de düzenlendi.

Proje ortakları çevrimiçi toplantıda aşağıdaki konuları tartıştı:

 • Ortakların profilleri, projede yer alan personel, projedeki rol, projeye getirdikleri paydaş ağı hakkında kısa sunumlar
 • Projeye genel bakış (hedefler, roller, beklenen sonuçlar, iş planı)
 • Sonuç 1’in Sunumu (Mesleki eğitim sağlayıcıları için eko-sürdürülebilirlik araç seti)
  • Araç setinin çalışma metodolojisini ve görünümünü oluşturma- P3-GR liderliğinde
  • Anket formunun tasarlanması- P6-TR liderliğinde
 • Proje yönetimi ve uygulama görevlerinin sunumu
 • Proje yönetimi ve uygulama belgeleri/raporları ile ilgili rollerin tartışılması
  • Çift taraflı anlaşmalar
  • Hareket planı
  • İdari ve finansal raporlama araçları
  • İletişim stratejisi
  • Danışma kurulu oluşturma
  • Kalite planı
  • Yaygınlaştırma planı

Web platformu ve sosyal medya hesapları