2021 m. gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu buvo surengtas ECO4VET projekto įžanginis susitikimas.

Projekto partneriai nuotoliniame susitikime aptarė šias temas:

 • Trumpas partnerių profilių, projekte dalyvaujančių darbuotojų, partnerio vaidmuo projekte, suinteresuotųjų šalių tinklo, kurį jie įtraukia į projektą, pristatymai.
 • Projekto apžvalga (tikslai, vaidmenys, laukiami rezultatai, darbo planas)
 • Pirmojo rezultato pristatymas (ekologinio tvarumo priemonių rinkinys profesinio mokymo teikėjams)
  • Darbo metodikos ir priemonių rinkinio sudėties kūrimas – vadovauja P3-GR
  • Apklausos formos kūrimas – vadovauja P6-TR
 • Projekto valdymo ir įgyvendinimo (PVĮ) užduočių pristatymas
 • Aptarti vaidmenys dėl PVĮ dokumentų/ataskaitų
  • Dvišalės sutartys
  • Veiksmų planas
  • Administracinės ir finansinės atskaitomybės priemonės
  • Komunikacijos strategija
  • Patariamosios tarybos sukūrimas
  • Kokybės planas
  • Sklaidos planas
  • Interneto platforma ir socialinės žiniasklaidos paskyros